Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 21.08.2017
EPA: 245
Broj akta: 14-4/17-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju

Datum: 02.08.2017
EPA: 243
Broj akta: 23-1/17-9
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2016. godini

Datum: 28.07.2017
EPA: 242
Broj akta: 00-72/17-37
Status: U proceduri

Ostavka Sanje Vlahović na funkciju poslanika Skupštine Crne Gore XXVI saziva

Datum: 27.07.2017
EPA: 237
Broj akta: 00-74/17-23
Status: U proceduri

Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore

Datum: 27.07.2017
EPA: 241
Broj akta: 00-74/17-27
Status: Usvojen

Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

Datum: 27.07.2017
EPA: 239
Broj akta: 00-74/17-25
Status: U proceduri