Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata po javnim oglasima koje je Služba Skupštine Crne Gore objavila 12. novembra 2014. godine, održati u periodu od 20. do 21. marta 2015. godine (petak-subota), u prostorijama Skupštine Crne Gore.

Postupak provjere sposobnosti putem usmenog intervjua će se održati naknadno, sa svakim kandidatom koji je prethodno prošao provjeru sposobnosti (koja se održava u periodu od 20. do 21. marta 2015. godine), o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati su u obavezi:

- da prije početka testiranja daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu ( sa fotografijom) u cilju utvrđivanja identiteta,

- da budu prisutni najmanje 15 minuta prije početka održavanja provjere sposobnosti,

- da budu prikladno i uredno odjeveni, na način koji ne narušava ugled državnog organa.

Kontakt telefon:

020/404-536

Biro pravnih poslova

Strana 10 od 13