Viši/a namještenik/ca - portir u Odjeljenju za odnose sa javnošću i protokol