Namještenik/ca – kurir vozač u Kabinetu predsjednika Skupštine,