Savjetnik/ca III - saradnik/ca za administraciju informacionog sistema - Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu),