Samostalni/a referent/kinja – saradnik/ca tonca u Odsjeku za snimanje i emitovanje sjednica (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu)