Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca za Demokratske radionice u Edukativnom centru - Parlamentarni institut (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu)