Viši-a namještenik-ca - portir u Odjeljenju za odnose sa javnošću i protokol