Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca za programsku logiku i kodiranje u Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu)