Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca u Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)