Samostalni/a savjetnik/ca III – saradnik/ca u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)