Namještenik/ca-higijeničar/ka u Birou materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja (Služba za ljudske resurse i opšte poslove)