Print this page

Samostalni/a savjetnik/ca II – saradnik/ca u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)