Samostalni/a savjetnik/ca III-saradnik/ca u Birou za upravljanje ljudskim resursima