Samostalni savjetnik III-saradnik u Sekretarijatu Administrativnog odbora