Delegaciju Skupštine Crne Gore u PS SEECP čine:

- Ivan Brajović, šef Delegacije,

- Radule Novović, član,

- Marta Šćepanović, član i

- Milorad Vuletić, član