Miodrag Radunović

Mjesto i datum rođenja: Berane, 9. oktobar 1959. godine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Orazovanje:

1972 - Osnovna škola: “Vukašin Radunović”, Berane
1976 - Gimanzija “Panto Mališić”, Berane
1982 - Medicinski fakultet, Niš
1990 - Specijalizacija:  Opšta hirurgija, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2000 - Postdiplomske studije: Medicinski fakultet, Beograd; Tema: “Anatomske odlike i mjerenje aproksimacione tezije mišića pri rešavanju defekata preponske regije”
2006 - Doktorske studije: Medicinski fakultet, Beograd; Tema: „Obim operativne traume kod klasične i minilaparotomijske holecistektomije”
2008 - Primarijat: Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Profesionalno iskustvo:

2015 -2016 - Savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore
2012 - Predavač na akademskim postdiplomskim studijama, primijenjenim specijalističkim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
2012 - Vanredni profesor, Medicinski fakultet u Podgorici, predmet: “Hirurgija – hepatobilijarna hirurgija”
2009-2012 - Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore
2007 - Docent, predmet: “Hirurgija – hepatobilijarna hirurgija”, Medicinski fakultet, Podgorica;
2006-2009 - Ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore
2004-2006 - Poslanik u Skupštini Crne Gore
2004-2006 - Hirurška klinika Klinički centar Podgorica
2004-2006 - Saradnik u nastavi na predmetu: „Hirurgija“, Medicinski fakultet u Podgorici
2001-2002 - Poslanik u Skupštini Crne Gore
1998-2003 - Direktor JZU Opšta bolnica Berane
1998-2000 - Poslanik u Skupštini Crne Gore
1997-2003 - Predavač u Srednjoj medicinskoj školi Berane, predmet: „Hirurgija“
1984-1997 - Hirurško odjeljenje Opšte bolnice Berane
1983-1985 - Predavač u Srednjoj medicinskoj školi Berane
1982-1984 - Dom zdravlja Berane
-  Mentor na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijama.
*Spisak mentorstava dostupan po zahtjevu.

Profesionalne reference/usavršavanja:

8-11.10.2014. godine - First Congress of Physiotherapists of Montenegro with intrnational participation, Igalo, Montenegro
30.6 – 4.7.2014. godine - ECPD VI International Summer School of cardiovascular diseases: Risk Factor Control, Diagnostic and treatment of Cardiovascular diseases, Milocer, Montenegro
30.5 – 1.6.2014. godine - ECPD Internatioanl Specialist School: Modern arschievements in prevention, therapy and rehabilitation of addictive diseases, Kotor, Montenegro
23-27.5.2014. godine - ECPD International Summer School Menagement of Haelth Institutions: Haelth Care Systems of South Eastern Europe at the Crossroads View tothe Future After a Decade of Reforms, Milocer, Montenegro
2013. godine - Ministarska konferencija o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, Turska
17.9.2013. godine - EACCME-Postgraduate course-How to cure and maintain a haelthy stomach, Milocer, Montenegro
15-17.11.2012. godine - 6th Meeting of International Endohernia Society organizied by Serbian Hernia Society, Belgrade
25-29.6.2012. godine - ECPD III International SUmmer School: Prevention and treatmentof Cardiovascular diseases, Milocer
2011. godine - I Globalna ministartska konferencija o zdravim stilovima života i kontroli nezaraznih bolesti, Moskva
19-20.11.2010. godine - 4th Intensive Balkan Telemedicine and E- Health Seminar, Podgorica
2008-2009. godine - Član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
14 – 17.12.2007. godine - Osnove menadžmenta u zdravstvu, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pržno – Sveti Stefan, Budva
2004 - IX Centralno-evropski Kongres koloproktologije, Beograd
2004 - VI Svjetski kongres hepato-bilijarne hirurgije, Vašington
2004 - IV Simpozijum koloproktologije, Beograd
2003 - II Internacionalni hernia Kongres, London
2002 - XLI Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Tivat
1998 - XX Kongres hirurga Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Zlatibor
1995 - II Jugoslovenski kongres urgentne hirurgije i traumatologije, Budva
1989 - XVIII Kongres hirurga SFRJ sa medjunarodnim učešćem, Sarajevo

Ostalo:    
- Škola endoskopije Klinika za gastroenterologiju VMA Beograd (prof.dr Milentije Petrović)
- Bazični work shop iz laparaskopije KBC «Dragiša Mišović» Beograd
- Work shop šivenja iz laparoskopije Hirurška klinika Medicinskog fakulteta Novi Sad
- Edukacija iz laparaskopije Hirurška klinika Kliničkog centra Novi Sad, Opšta bolnica «Senta»
- Work shopovi iz herniologije Hirurška klinika MF Niš
- Inplantati Opšta bolnica Pančevo
- Beztenziona tehnika Opšta bolnica Zrenjanin, Opšta bolnica Senta, Opšta bolnica Berane
- Član Evropskog udruženja digestivnih hirurga – Evropean Digestive Surgery


Strani jezici:   
- Engleski jezik: kurs nivo B2, Uprava za kadrove.
- Služi se njemačkim jezikom.