Druga - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se u Podgorici, u srijedu 1. marta, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 18 sati i 30 minuta.

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se u ponedjeljak 6. marta, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 11:00 sati.

Skupština usvojila predloge odluka Administrativnog odbora

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva biće održana 15. februara 2017. godine, sa početkom u 11.00 sati.

Usvojeno više predloga zakona

Nastavak Četvrte sjednice Drugog redovnog zasijedanja i glasanje o predviđenim tačkama dnevnog reda, zakazan je za danas u 18 sati.

Završena rasprava o šesnaest tačaka dnevnog reda

Završena rasprava o 21 tački dnevnog reda

Četvrta śednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, održaće se u utorak 27. decembra, sa početkom u 10:00 sati.

Strana 8 od 9