Drugog dana Treće sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijednja u 2017.godini, u okviru tačke Izbori i imenovanja za generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, imenovan je Aleksandar Jovićević.

Premijerski sat i poslanička pitanja

Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 12.00 časova.

Usvojeno devet predloga zakona i šest izvještaja

Treća sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11.00 sati.

Usvojeno pet predloga zakona i jedan Predlog odluke

Održana Druga - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini

Na danas održanoj sjednici Drugog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva, poslanici su usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata.

 

Sjednica Drugog vanrednog zasijedanja biće održana danas, sa početkom u 11.00 sati

Strana 7 od 9