Premijer odgovarao na pitanja poslanika

Sjednica će biti nastavljena u srijedu, 24. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati

Peta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 24. aprila, sa početkom u 12:00 sati.

Strana 6 od 24