Sjednica će biti nastavljena u četvrtak, 23. maja, sa početkom u 11:00 sati

Sjednica će biće održana u utorak, 28. maja 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati

Rasprava o dva predloga zakona

Strana 5 od 24