Trinaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja biće nastavljena danas, sa početkom u 11.00 sati.

Premijerski sat i poslanička pitanja

Trinaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se u ponedjeljak, 24. jula 2017. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Usvojeno više predloga zakona

Dvanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11:00 časova.

Usvojeno više predloga zakona

Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini  održaće se danas, sa početkom u 11.00 časova.

Na danas održanoj Jedanaestoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, u okviru premijerskog sata, na pitanja poslanika odgovarao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

 

Jedanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 12:00 sati.

Strana 29 od 34