Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u srijedu, 29. novembra 2017. godine, sa početkom u  12.00h

Usvojeno više predloga zakona

Šesta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 9.00 sati

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja nastaviće se danas sa početkom u 11.00 sati

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja nastaviće se danas sa početkom u 11.00 sati

Strana 28 od 35