Na danas održanoj Jedanaestoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, u okviru premijerskog sata, na pitanja poslanika odgovarao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

 

Jedanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 12:00 sati.

Razmotreno više predloga zakona i izvještaja

Prvog dana Devete sjednice Prvog (proljećnjeg) redovnog zasijedanja raspravljano o velikom broju predloga zakona i izvještaja.  Sjednica će biti nastavljena sjutra u 11 sati.

Deveta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati.

Premijerski sat i poslanička pitanja

Osma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, sa početkom u 12.00 sati.

Na danas održanoj Sedmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, poslanici su usvojili Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske.

 

Usvojene 24 tačke dnevnog reda   

Strana 27 od 31