Druga sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini završena je danas usvajanjem Predloga odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini održaće se u petak 19.01.2018. godine sa početkom u 11.00h

Strana 26 od 35