Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja nastaviće se danas sa početkom u 11.00 sati

Peta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Strana 24 od 31