Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini održaće se u petak 19.01.2018. godine sa početkom u 11.00h

Deseta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u četvrtak, 28. decembra 2017. godine, sa početkom u  11.00h

Strana 22 od 31