Peta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Prva sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se na Cetinju sa početkom u 11.00 sati

Usvojen Predlogu zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Strana 3 od 9