Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u petak, 1. marta 2019. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12:00 sati.

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2019. godini biće održana u četvrtak, 21. februara, sa početkom u 12.00 sati.

Strana 20 od 37