srijeda, 17 maj 2017 11:25

Osma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Osma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se u srijedu, 31. maja 2017. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja