četvrtak, 27 april 2017 08:40

Danas Peta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Peta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama;
4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
5. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji;
6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama;
8. Predlog zakona o nedozvoljenom oglašavanju;
9. Predlog zakona o zdravstvenoj inspekciji;
10. Predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
11. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu;
12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore;
13. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stonim maslinama iz 2015. godine;
14. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja;
15. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu;
16. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (drugo glasanje);
17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama (drugo glasanje);  
18. Peti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2016;
19. Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2016;
20. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu;
21. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu;
22. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu;
23. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu;
24. Utvrđivanje mišljenja sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom ustavnih žalbi i dopuna ustavnih žalbi koje su podnijeli Milan Knežević i Andrija Mandić;
25. Izbori i imenovanja.

Prečišćeni dnevni red 

1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stonim maslinama iz 2015. godine;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja;
5. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu;
6. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji;
7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
8. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave;
9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama;
10. Predlog zakona o nedozvoljenom oglašavanju;
11. Predlog zakona o zdravstvenoj inspekciji;
12. Predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
13. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu;
14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore;
15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama;
16. Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju;
18. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (drugo glasanje);
19. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama (drugo glasanje);  
20. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu;
21. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2016. godinu;
22. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu;
23. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu;
24. Utvrđivanje mišljenja sa Predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom ustavnih žalbi i dopuna ustavnih žalbi koje su podnijeli Milan Knežević i Andrija Mandić;
25. Izbori i imenovanja.

YouTube

 

Opširnije o sjednici