utorak, 28 mart 2017 08:30

Danas Treća sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017. godini

Treća sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se danas, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red

1. Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi;
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima;
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
11. Godišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015 - 2018) za period jul 2015 - jun 2016. godine;
12. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2015. godinu;
13. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2015. godini;
14. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2015. godinu;
15. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015. godinu;
16. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2016. godinu, i
17. Izbori i imenovanja.

 

pdfSAZIV