ponedjeljak, 06 mart 2017 14:16

Održana Prva sjednica Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini

Usvojeno pet predloga zakona i jedan Predlog odluke

Na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održanoj danas u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje usvojeni su: Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica Evropske unije o učešću država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE); Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152 i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana), broj 185.

Takođe je usvojen i Predlog odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između države Crne Gore i A2A S.p.A.

U okviru tačke dnevnog reda izbori i imenovanja za predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku imenovan je Branislav Prelević, a za člana Senata Državne revizorske institucije Zoran Jelić. Za viceguvernera Centralne banke za finansijsku stabilnost i platni promet imenovan je dr Nikola Fabris, a za viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema dr Irena Radović.