četvrtak, 09 jul 2020 17:15

Peta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - sedmi dan

Sedmog dana Pete sjednice Prvog redovnog (proljećenjeg) zasijedanja u 2020. godini, poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi i započeili raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Sjednica će biti nastavljena u srijedu, 15. jula, sa početkom u 11 sati.