srijeda, 08 jul 2020 17:40

Peta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - šesti dan

Šestog dana Pete sjednice Prvog redovnog (proljećenjeg) zasijedanja u 2020. godini, poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlogu zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

Sjednica će biti nastavljena sjutra, sa početkom u 12 sati.