srijeda, 10 jun 2020 13:29

Druga sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - petnaesti dan

Petnaestog dana Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini u okviru tačke Izbori i imenovanja usvojen je Predlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Za predsjednika Žirija imenovan je Rajko Todorović Todor, a za članove dr Ranko Milović, dr Mimo Drašković, Jadranka Selhanović, prof dr. Goran Barović, dr Marko Camaj i Bećir Vuković.

Sjednica će biti nastavljena u utorak, 16. juna, sa početkom u 11:00 sati.

YouTube

Pratite tok zasijedanja: