petak, 24 april 2020 17:21

Druga sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - treći dan

Trećeg dana Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji i Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sjednica će biti nastavljena u utorak, 28. aprila 2020. godine.

YouTube

Opširnije o sjednici