utorak, 24 decembar 2019 19:12

Deveta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan

Prvog dana Devete sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, Predlogu zakona o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu i Predlozima finansijskih planova sa planovima rada za 2020. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije.

Sjednica će biti nastavljena u četvrtak, 26. decembra.