petak, 20 decembar 2019 11:15

Sedma - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - treći dan

 

Trećeg dana Sedme – posebne sjednice na pitanja poslanika odgovarali su: državni sekretar u Ministarstvu prosvjete Aleksandar Mitrović, ministarka Ekonomije Dragica Sekulić, ministarka nauke Sanja Damjanović, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak, 23.12.2019. sa početkom u 9.00 sati.

 

Drugi dan sjednice, 19.12.2019.

Prvi dan sjednice, 18.12.2019.

Opširnije o sjednici 

Live streaming