utorak, 17 decembar 2019 20:05

Završena Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Osmog dana Šeste sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture, Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa: Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine, Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o javno - privatnom partnerstvu, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, Predlog zakona o elektronskoj upravi, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak. Takođe, Skupština je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

U okviru tačke Izbori i imenovanja za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imenovan je mr Siniša Bjeković.

Takođe, izabrana su dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, Boris Raonić i Rajko Todorović Todor.

Live streaming 

 

Opširnije o sjednici 

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - sedmi dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - šesti dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - peti dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - četvrti dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - treći dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - drugi dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan