srijeda, 20 novembar 2019 19:31

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - deseti dan

Desetog dana Druge sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, završena je rasprava o Predlogu rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćaja i Predlogu rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog sektora Crne Gore

Sjednica će biti nastavljena u petak, 22. novembra 2019. godine sa početkom u 10.30 sati.

* * *

Deveti dan sjednice, 14. novembar 2019.

Osmi dan sjednice, 13. novembar 2019.

Sedmi dan sjednice, 12. novembar 2019.

Šesti dan sjednice, 7. novembar 2019. 

Prvi dan sjednice, 21. oktobar 2019.