utorak, 29 oktobar 2019 17:09

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - peti dan

Petog dana Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini završena je rasprava o: Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom.

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan