utorak, 08 oktobar 2019 16:34

Završena Prva sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Poslanici Skupštine Crne Gore su danas, na Prvoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu. Takođe, poslanici su usvojili i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe, kao i Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat.

Na sjednici je konstatovana ostavka poslanicima Obradu Mišu Stanišiću, Tarzanu Miloševiću, a počeo je mandat poslanicama Žani Filipović i Nadi Nenezić. Takođe, konstatovan i prestanak mandata poslaniku Koči Pavloviću zbog smrti, a Mandat je počeo poslanici Aleksandri Vujičić.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupština je izabrala poslanika Srđana Milića za člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostvro Lastavica sa tvrđavom "Mamula", Opština Herceg-Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva. Takođe, poslanik Milan Knežević razriješen je dužnosti člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.
U okviru iste tačke, Skupština je razriješila Artu Hodžu iz Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.