petak, 26 jul 2019 16:52

Deseta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini - peti dan

Petog dana Desete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su završili raspravu o Desetom polugodišnjem izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018. I Izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu.

U okviru današnjeg rada, poslanici su počeli i raspravu o Godišnjem izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu.

Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak, sa početkom u 10 sati.