utorak, 23 jul 2019 19:10

Deseta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini - drugi dan

Drugog dana Desete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su usvojili Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva.

U okviru današnjeg zasijedanja, završena je i rasprava o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani i Predlogu zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Poslanici su počeli raspravu o Predlogu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Sjednica će biti nastavljena sjutra.