petak, 19 jul 2019 19:18

Završena Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Trećeg dana Devete - posebne sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, na pitanja poslanika odgovarali su: ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, ministarka ekonomije Dragica Sekulić, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, ministar zdravlja Kenan Hrapović, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

 

YouTube

Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini - dugi dan

Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan