srijeda, 17 jul 2019 08:20

Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Deveta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

YouTube

SAZIV

Opširnije o sjednici