četvrtak, 18 april 2019 14:45

Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini - sedmi dan

Sjednica će biti nastavljena u srijedu, 24. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati

Sedmog dana Četvrte sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici su završili raspravu o Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore("Službeni list CG", broj 34/91), Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/14), Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 42 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/43, 6/14, 60/4,10/15, 44/15, 42/16 i 55/16), Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG", broj 73/17), Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu("Službeni list CG", br 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 44/18) i Mišljenju sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17 ).

* * * * *

Sjednica će biti nastavljena u srijedu, 24. aprila 2019. godine.

YouTube

Opširnije o sjednici

Tok sjednice možete pratiti preko sljedećih linkova:

- Šesti dan sjednice

- Peti dan sjednice

- Četvrti dan sjednice

- Treći dan sjednice

- Drugi dan sjednice

- Prvi dan sjednice