četvrtak, 21 mart 2019 16:13

Završena Treća - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Drugog dana Treće - posebne sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini, na pitanja poslanika odgovarali su: ministar kulture, Aleksandar Bogdanović; državni sekretar ministarstva ekonomije, Nikola Vujović; ministar sporta, Nikola Janović; ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković; ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka; ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović; ministarka javne uprave, Suzana Pribilović; ministar prosvjete, Damir Šehović i ministar zdravlja, Kenan Hrapović.