petak, 26 oktobar 2018 18:55

Druga - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - treći dan

Trećeg dana Druge - posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, na pitanja poslanika odgovarao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, ministar odbrane Predrag Bošković, ministarka javne uprave Suzana Pribilović, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje Arijana Nikolić i generalni direktor Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Veljko Tomić.

Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak, 29. oktobra 2018. godine.